Večeřadla

POJĎTE SE MNOU DO VEČEŘADLA!

Jako apoštolové a učedníci se shromáždili kolem Ježíšovy Matky Marie
a spolu s ní vyprošovali seslání Ducha Svatého,
tak se shromažďujme znovu kolem ní a s ní vyprošujme nové Letnice.
Přijď, Duchu Svatý,
přijď na mocnou přímluvu
Neposkvrněného Srdce Panny Marie,
své milované Nevěsty!
Obnov tvář země!
„Znamením dnešní Církve je hlasitě volat k nebi o milosrdenství pro společnost,
která už nechápe význam toho slova!“
(Jan Pavel II., Dives in misericordia)