Diecézní mariánské večeřadlo v Růženeckém kostele v Českých Budějovicích

v sobotu 15. října 2016 ve 14,00 hod.

Program

 1. Modlitba svatého růžence
 2. Modlitba za Svatého Otce
 3. Svátostné požehnání
 4. Čtení poselství z knihy „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“
 5. Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
 6. Mše svatá. Hlavní celebrant – P. Zdeněk Prokeš – farář z Vyššího Brodu

Předpokládané ukončení večeřadla v 16.30 hod.


Diecézní mariánské večeřadlo, konané dne 15.10.2016 od 14 hodin v Růženeckém kostele v Českých Budějovicích.

 1. Zpěv 1.- 4. sloky Fatimské písně. Pro začátek pokyne ministrant na varhaníka. Při začátku 5. sloky ministrant zazvoní a vyjde průvod kněží do kostela před lavice. Po pozdravení NSO pokleknutím zavede ministrant kněze do prvních lavic. P. Zdeněk a P. Viktor zůstanou stát před klekátky a vyčkají na dozpívání 6. sloky Fatimské písně.
 2. Zpěv úvodu písně č. 814, P. Zdeněk „Ve jménu Otce i Syna …“
 3. Všichni „Přijď Duchu Svatý…“ 3x,
 4. P. Zdeněk „Věřím v Boha…“, Otče náš.., 3x Zdrávas.., Sláva Otci.., zpěv 11. sloky písně č. 814,
 5. P. Viktor – rozjímání ke všem desátkům slavného růžence a modlitba prvního desátku,
 6. druhý desátek P. Zdeněk, 3. – 5. desátek – kněží v lavici, – mezi desátky zpěv 12. – 15. sloky písně č. 814,
 7. po 1. – 5. desátku – Sláva Otci.., O můj Ježíši.., zpěv Fatimské Ave a závěr písně č. 814
 8. P. Zdeněk… Zdrávas Královno…
 9. P. Zdeněk „Za sv. Otce a na jeho úmysly“, Otče náš.., Zdrávas., Sláva Otci..,
 10. P. Zdeněk „Za MKH a za zemřelého Dona Stefana Gobbiho“, Otče náš.., Zdrávas, S Božským Dítkem Máti…
 11. Následuje písně č. 713, při níž P. Zdeněk přinese Nejsvětější Svátost oltářní. Při otevírání svatostánku ministrant zazvoní a všichni pokleknou. Po uložení NSO na obětní stůl se dohraje 3. sloka – přitom se okouří NSO.
 12. P. Zdeněk – Smírné přímluvy při adoraci mariánského večeřadla. První sloka písně č. 719 a přitom se okouří NSO.
 13. P. Zdeněk – Svátostné požehnání, píseň č. 719. P. Zdeněk odnese Sanktissimum.
 14. Zpěv první sloky písně č. 801.
 15. P. Zdeněk – Četba poselství z modré knihy.
 16. Zpěv druhé sloky písně č. 801.
 17. Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci P. Marie, zvlášť kněží a laiků
 18. Zpěv písně MKH – ve stoje.
 19. Odchod kněží za zpěvu třetí sloky písně č. 801
 20. Přestávka pro přípravu kněží na mši sv.
 21. Mše sv. – píseň – č. 810. Celebruje P. Zdeněk, koncelebrují ostatní přítomní kněži.
 22. Při odchodu kněží zpěv poslední sloka písně č. 801