Pozor, změna!

Výroční diecézní večeřadlo v Ostravě se uskuteční v růžencovém měsíci v pondělí 10. 10. 2016, tedy o měsíc později, než bylo plánováno. Začátek večeřadla je v 16.30 adorací s růžencem. V 18.00 bude mše sv.
Hlavní celebrant P. Jiří Koníček z Olomouce.

„Pojďte se mnou do večeřadla…“

Jako se apoštolové a učedníci shromáždili kolem Ježíšovy Matky Marie a spolu s ní se modlili o seslání Ducha Svatého, tak se kolem ní znovu shromažďujeme, abychom si vyprosili ve večeřadlech nové Letnice.

„PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ, A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ!“

Z ústředí Mariánského kněžského hnutí v Itálii přijede poprvé do České republiky Don Laurent Larroque (nástupce Dona Gobbiho) a povede několik večeřadel.
Zveme k účasti všechny kněze, jáhny a věřící. V programu večeřadla bude: růženec, adorace, promluva, zasvěcení Panně Marii, hymna MKH, mše sv. Bude možné získat „Modrou knihu“.
Duchovní příprava se uskuteční v pátek 26. srpna 2016 – Den pro Pannu Marii – obětováním postu a modlitby růžence na úmysl P. Marie za zdar národních večeřadel konaných v září u nás a také za šíření MKH v naší zemi.

Termíny večeřadel:

  1. České Budějovice: pondělí 5. 9. 2016 (Růženecký kostel, Žižkova ul.,) – 16.00 hodin
  2. Brno: úterý 6. 9. 2016 (minoritský kostel sv. Janů) – 16.30 hodin
  3. Zašová: středa 7. 9. 2016 (poutní kostel Navštívení P. Marie) – 16.30 hodin
  4. Olomouc: čtvrtek 8. 9. 2016 (katedrála sv. Václava) – 16.30 hodin

Ke stažení je rovněž plakát ve formátu PDF.