Oblastní Mariánská večeřadla

Panna Maria

„Pojďte se mnou do večeřadla …“

Oblastní Mariánská večeřadla se budou konat každé druhé pondělí v měsíci s předem ohlášenými výjimkami.

Rok 2017: 9. 1., 13. 2., 13. 3., 3. 4. – výjimka 1. pondělí, 8. 5., 12. 6. ,10. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12.

Začátek v 16 hodin u Mariánského sloupu

na Masarykově náměstí v Ostravě. Pokračovat bude od 16,30 hodin adorací a modlitbou růžence v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Organizuje Mariánské kněžské hnutí.

Mariánské večeřadlo v Ostravě

„Pojďte se mnou do večeřadla…“

v pondělí dne 14.11.2016 se bude konat Mariánské večeřadlo v Ostravě
Začátek je v 16,00 hodin u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
Od 16,30 hodin v katedrále Božského Spasitele bude pokračovat modlitbou růžence.
Hlavním celebrantem je P. Jiří Koníček z Olomouce.

Večeřadla MKH 2016

Večeřadla MKH 2016

Večeřadla MKH 2016

Ve dnech 5. – 8. 9. 2016 navštívil naši vlast P. Laurent Larroque (nástupce Dona Gobbiho) a uspořádal několik večeřadel MKH (5. 9. v Českých Budějovicích, 6. 9 v Brně u Minoritů, ve středu 7. 9. v Zašové a nakonec ve čtvrtek 8. 9. v katedrále v Olomouci).

Fotogalerie – Večeřadla MKH 2016

Pozor, změna!

Výroční diecézní večeřadlo v Ostravě se uskuteční v růžencovém měsíci v pondělí 10. 10. 2016, tedy o měsíc později, než bylo plánováno. Začátek večeřadla je v 16.30 adorací s růžencem. V 18.00 bude mše sv.
Hlavní celebrant P. Jiří Koníček z Olomouce.

„Pojďte se mnou do večeřadla…“

Jako se apoštolové a učedníci shromáždili kolem Ježíšovy Matky Marie a spolu s ní se modlili o seslání Ducha Svatého, tak se kolem ní znovu shromažďujeme, abychom si vyprosili ve večeřadlech nové Letnice.

„PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ, A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ!“

Z ústředí Mariánského kněžského hnutí v Itálii přijede poprvé do České republiky Don Laurent Larroque (nástupce Dona Gobbiho) a povede několik večeřadel.
Zveme k účasti všechny kněze, jáhny a věřící. V programu večeřadla bude: růženec, adorace, promluva, zasvěcení Panně Marii, hymna MKH, mše sv. Bude možné získat „Modrou knihu“.
Duchovní příprava se uskuteční v pátek 26. srpna 2016 – Den pro Pannu Marii – obětováním postu a modlitby růžence na úmysl P. Marie za zdar národních večeřadel konaných v září u nás a také za šíření MKH v naší zemi.

Termíny večeřadel:

 1. České Budějovice: pondělí 5. 9. 2016 (Růženecký kostel, Žižkova ul.,) – 16.00 hodin
 2. Brno: úterý 6. 9. 2016 (minoritský kostel sv. Janů) – 16.30 hodin
 3. Zašová: středa 7. 9. 2016 (poutní kostel Navštívení P. Marie) – 16.30 hodin
 4. Olomouc: čtvrtek 8. 9. 2016 (katedrála sv. Václava) – 16.30 hodin

Ke stažení je rovněž plakát ve formátu PDF.

Diecézní mariánské večeřadlo v Růženeckém kostele v Českých Budějovicích

v sobotu 15. října 2016 ve 14,00 hod.

Program

 1. Modlitba svatého růžence
 2. Modlitba za Svatého Otce
 3. Svátostné požehnání
 4. Čtení poselství z knihy „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“
 5. Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
 6. Mše svatá. Hlavní celebrant – P. Zdeněk Prokeš – farář z Vyššího Brodu

Předpokládané ukončení večeřadla v 16.30 hod.


Diecézní mariánské večeřadlo, konané dne 15.10.2016 od 14 hodin v Růženeckém kostele v Českých Budějovicích.

 1. Zpěv 1.- 4. sloky Fatimské písně. Pro začátek pokyne ministrant na varhaníka. Při začátku 5. sloky ministrant zazvoní a vyjde průvod kněží do kostela před lavice. Po pozdravení NSO pokleknutím zavede ministrant kněze do prvních lavic. P. Zdeněk a P. Viktor zůstanou stát před klekátky a vyčkají na dozpívání 6. sloky Fatimské písně.
 2. Zpěv úvodu písně č. 814, P. Zdeněk „Ve jménu Otce i Syna …“
 3. Všichni „Přijď Duchu Svatý…“ 3x,
 4. P. Zdeněk „Věřím v Boha…“, Otče náš.., 3x Zdrávas.., Sláva Otci.., zpěv 11. sloky písně č. 814,
 5. P. Viktor – rozjímání ke všem desátkům slavného růžence a modlitba prvního desátku,
 6. druhý desátek P. Zdeněk, 3. – 5. desátek – kněží v lavici, – mezi desátky zpěv 12. – 15. sloky písně č. 814,
 7. po 1. – 5. desátku – Sláva Otci.., O můj Ježíši.., zpěv Fatimské Ave a závěr písně č. 814
 8. P. Zdeněk… Zdrávas Královno…
 9. P. Zdeněk „Za sv. Otce a na jeho úmysly“, Otče náš.., Zdrávas., Sláva Otci..,
 10. P. Zdeněk „Za MKH a za zemřelého Dona Stefana Gobbiho“, Otče náš.., Zdrávas, S Božským Dítkem Máti…
 11. Následuje písně č. 713, při níž P. Zdeněk přinese Nejsvětější Svátost oltářní. Při otevírání svatostánku ministrant zazvoní a všichni pokleknou. Po uložení NSO na obětní stůl se dohraje 3. sloka – přitom se okouří NSO.
 12. P. Zdeněk – Smírné přímluvy při adoraci mariánského večeřadla. První sloka písně č. 719 a přitom se okouří NSO.
 13. P. Zdeněk – Svátostné požehnání, píseň č. 719. P. Zdeněk odnese Sanktissimum.
 14. Zpěv první sloky písně č. 801.
 15. P. Zdeněk – Četba poselství z modré knihy.
 16. Zpěv druhé sloky písně č. 801.
 17. Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci P. Marie, zvlášť kněží a laiků
 18. Zpěv písně MKH – ve stoje.
 19. Odchod kněží za zpěvu třetí sloky písně č. 801
 20. Přestávka pro přípravu kněží na mši sv.
 21. Mše sv. – píseň – č. 810. Celebruje P. Zdeněk, koncelebrují ostatní přítomní kněži.
 22. Při odchodu kněží zpěv poslední sloka písně č. 801

VEČEŘADLA MKH V OSTRAVĚ – ZMĚNA!

Dlouhá léta probíhala večeřadla Mariánského kněžského hnutí v ostravské katedrále Božského Spasitele každé druhé pondělí v měsíci. O toto večeřadlo se ochotně staral Dr. Lubomír Štula. Nyní se už nemůže věnovat organizaci, a proto večeřadla v katedrále končí. Ale ne úplně. Večeřadla budou bývat nepravidelně. Nejbližší výroční večeřadlo MKH bude v katedrále o svátku Jména Panny Marie v pondělí 12. 9. 2016 v 16.30 (v 18.00 mše sv.).

Adekvátní náhradou pro Ostravu a okolí by měla být večeřadla, která už více než 20 let probíhají v Ostravě-Svinově v kostele Krista Krále každý čtvrtek od 16.30, a která vede R. D. P. Ing. Antonín Hořák. V 17.30 je mše sv. V zimě probíhají večeřadla v kapli na faře. Místo je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Jste srdečně zváni!

A konečně bych chtěl moc poděkovat Dr. Lubomíru Štulovi za jeho dlouholetou práci pro MKH v Ostravě, hlavně za organizaci pravidelných večeřadel v katedrále i jinde, a popřát mu do dalších let mocnou ochranu Panny Marie pro celou jeho rodinu. Pán Bůh zaplať!

P. Jiří Polášek za MKH