Mariánská večeřadla

„Pojďte se mnou do večeřadla“

Panna Maria

  Program:

 • Začátek v 17.00 hod.
 • Adorace s růžencem
 • Četba z Modré knihy
 • Mše svatá
 • Zasvěcení Panně Marii
 • Mariánská hymna

ŠVIHOV, KOSTEL SV. VÁCLAVA – každé první pondělí v měsíci – začátek 5. 10. 2020

P. Tomasz – Mariánské kněžské hnutí

Obmedzenia kvôli koronavírusu COVID-19

Posolstvo dona Lucu Pescatoriho

Drahí členovia MKH,

Nariadenia o ochrane verejného zdravia, ktoré vydali vlády mnohých krajín a rozhodnutia biskupských konferencií vzhľadom na rozšírenie vírusu COVID-19, obmedzujú naše možnosti stretnúť sa na verejných miestach a aj v kostoloch, aby sa vyhlo nebezpečenstvu nákazy. To niekedy sťažuje v tých krajinách možnosť stretnúť sa na večeradlách.

Je tu občas pokušenie uspokojiť sa s tým, že si povieme: „nemôžeme robiť večeradlo“ namiesto toho, aby sme sa pýtali: „ako môžeme robiť večeradlo v tejto situácii?“ 10. júna 1987 nám naša Mama povedala: „V tomto roku volám všetkých synov Cirkvi, aby sa zjednotili so mnou vo večeradle neustálej modlitby. Predovšetkým žiadam od malých, chorých, chudobných a hriešnikov častú modlitbu svätého ruženca. Oviňte svet reťazou ruženca, aby ste pre všetkých získali milosť a milosrdenstvo. Rozmnožujte vaše večeradlá modlitby.“ Už v roku 1974 nás učila: „Nie je potrebné, aby sa ich zhromaždilo veľa; stačia dvaja alebo traja. Tieto stretnutia majú vytvárať pravé a skutočné večeradlá modlitby…. Takto som to ja sama, ktorá v nich plním svoju materskú úlohu prihovárania sa u Boha za všetky svoje deti“ (17. januára 1974).

V tejto chvíli, keď pozornosť o verejné zdravie musí obmedziť naše možnosti, vám odporúčam, aby ste si pripomínali veľkú hodnotu, akú majú večeradlá pre Cirkev a pre svet, aby sa nestratil tento dar a nechýbala milosť pochádzajúca z večeradiel…. rozmnožujte ich tam, kde je to možné a tam, kde to možné nie je stretať sa ako predtým, premeňte provizórne regionálne a diecézne večeradlá na mnohé rodinné a kňazské večeradlá tak, aby nikto nechýbal v odpovedaní na požiadavky a očakávania našej nebeskej Mamy. Kde nie je možné vyjsť z domu a stretnúť sa s ďalšími členmi Hnutia v iných mestách, modlite sa spoločne ruženec v rovnakú hodinu a potom čítajte rovnaké posolstvo, obnovte si zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v duchovnej jednote medzi vami a so všetkými členmi MKH vo svete cez videohovor (napríklad cez Skype alebo WhatsApp).

Večeradlá sú dar Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre náš čas, s nimi sme stále zjednotení s Ňou, aby sme stále prosili o dar Ducha Svätého v tejto špeciálnej a ťažkej hodine milosti.

Don Luca Pescatori a duchovná správa MKH

„Pojďte se mnou do večeřadla…“

OBLASTNÍ  MARIÁNSKÁ  VEČEŘADLA v OSTRAVĚ

se budou konat každé druhé pondělí v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami)  v katedrále Božského Spasitele.
V roce 2018:   8.1,    12.2,    12.3.,    9.4.,
14.5.,  11.6. ,     9.7.,    13.8.,   10.9. ,
8.10. ,    12.11. ,    10.12.
Začátek v 16.30 hodin adorací a modlitbou růžence v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Navazuje mše sv. v 18.00 se zasvěcením se Panně Marii.
Organizuje Mariánské kněžské hnutí
V 16.00 na Masarykově náměstí v Ostravě u Mariánského sloupu předchází modlitby k Panně Marii, pak se jde procesím do katedrály.
Organizuje Hnutí Obnova duchovních tradic.

Diecézní mariánské večeřadlo v Růženeckém kostele v Českých Budějovicích

v sobotu 21. října 2017 ve 14,00 hod.

Program

 1. Modlitba svatého růžence
 2. Modlitba za Svatého Otce
 3. Svátostné požehnání
 4. Čtení poselství z knihy „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“
 5. Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
 6. Mše svatá. Hlavní celebrant – P. Zdeněk Prokeš – farář z Vyššího Brodu

Předpokládané ukončení večeřadla v 16.30 hod.


Putovní večeřadla MKH 2017

„Pojďte se mnou do večeřadla“
 1. Hutisko-Solanec 25. 4. 2017
 2. Zašová 30. 5. 2017 (17.00 ve Stračce)
 3. Soláň u Anežky 27. 6. 2017
 4. Zubří 25. 7. 2017
 5. Dolní Bečva 29. 8. 2017
 6. Velké Karlovice 26. 9. 2017
 7. Prostřední Bečva 31. 10. 2017

Program:

 • Začátek v 17.00
 • Adorace s růžencem
 • Četba z Modré knihy
 • Mše svatá
 • Zasvěcení Panně Marii
 • Mariánská hymna

Oblastní Mariánská večeřadla

Panna Maria

„Pojďte se mnou do večeřadla …“

Oblastní Mariánská večeřadla se budou konat každé druhé pondělí v měsíci s předem ohlášenými výjimkami.

Rok 2017: 9. 1., 13. 2., 13. 3., 3. 4. – výjimka 1. pondělí, 8. 5., 12. 6. ,10. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12.

Začátek v 16 hodin u Mariánského sloupu

na Masarykově náměstí v Ostravě. Pokračovat bude od 16,30 hodin adorací a modlitbou růžence v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Organizuje Mariánské kněžské hnutí.

Mariánské večeřadlo v Ostravě

„Pojďte se mnou do večeřadla…“

v pondělí dne 14.11.2016 se bude konat Mariánské večeřadlo v Ostravě
Začátek je v 16,00 hodin u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
Od 16,30 hodin v katedrále Božského Spasitele bude pokračovat modlitbou růžence.
Hlavním celebrantem je P. Jiří Koníček z Olomouce.

Večeřadla MKH 2016

Večeřadla MKH 2016

Večeřadla MKH 2016

Ve dnech 5. – 8. 9. 2016 navštívil naši vlast P. Laurent Larroque (nástupce Dona Gobbiho) a uspořádal několik večeřadel MKH (5. 9. v Českých Budějovicích, 6. 9 v Brně u Minoritů, ve středu 7. 9. v Zašové a nakonec ve čtvrtek 8. 9. v katedrále v Olomouci).

Fotogalerie – Večeřadla MKH 2016