„Pojďte se mnou do večeřadla…“

OBLASTNÍ  MARIÁNSKÁ  VEČEŘADLA v OSTRAVĚ

se budou konat každé druhé pondělí v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami)  v katedrále Božského Spasitele.
V roce 2018:   8.1,    12.2,    12.3.,    9.4.,
14.5.,  11.6. ,     9.7.,    13.8.,   10.9. ,
8.10. ,    12.11. ,    10.12.
Začátek v 16.30 hodin adorací a modlitbou růžence v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Navazuje mše sv. v 18.00 se zasvěcením se Panně Marii.
Organizuje Mariánské kněžské hnutí
V 16.00 na Masarykově náměstí v Ostravě u Mariánského sloupu předchází modlitby k Panně Marii, pak se jde procesím do katedrály.
Organizuje Hnutí Obnova duchovních tradic.

Diecézní mariánské večeřadlo v Růženeckém kostele v Českých Budějovicích

v sobotu 21. října 2017 ve 14,00 hod.

Program

 1. Modlitba svatého růžence
 2. Modlitba za Svatého Otce
 3. Svátostné požehnání
 4. Čtení poselství z knihy „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“
 5. Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
 6. Mše svatá. Hlavní celebrant – P. Zdeněk Prokeš – farář z Vyššího Brodu

Předpokládané ukončení večeřadla v 16.30 hod.


Putovní večeřadla MKH 2017

„Pojďte se mnou do večeřadla“
 1. Hutisko-Solanec 25. 4. 2017
 2. Zašová 30. 5. 2017 (17.00 ve Stračce)
 3. Soláň u Anežky 27. 6. 2017
 4. Zubří 25. 7. 2017
 5. Dolní Bečva 29. 8. 2017
 6. Velké Karlovice 26. 9. 2017
 7. Prostřední Bečva 31. 10. 2017

Program:

 • Začátek v 17.00
 • Adorace s růžencem
 • Četba z Modré knihy
 • Mše svatá
 • Zasvěcení Panně Marii
 • Mariánská hymna

Oblastní Mariánská večeřadla

Panna Maria

„Pojďte se mnou do večeřadla …“

Oblastní Mariánská večeřadla se budou konat každé druhé pondělí v měsíci s předem ohlášenými výjimkami.

Rok 2017: 9. 1., 13. 2., 13. 3., 3. 4. – výjimka 1. pondělí, 8. 5., 12. 6. ,10. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12.

Začátek v 16 hodin u Mariánského sloupu

na Masarykově náměstí v Ostravě. Pokračovat bude od 16,30 hodin adorací a modlitbou růžence v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Organizuje Mariánské kněžské hnutí.

Mariánské večeřadlo v Ostravě

„Pojďte se mnou do večeřadla…“

v pondělí dne 14.11.2016 se bude konat Mariánské večeřadlo v Ostravě
Začátek je v 16,00 hodin u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
Od 16,30 hodin v katedrále Božského Spasitele bude pokračovat modlitbou růžence.
Hlavním celebrantem je P. Jiří Koníček z Olomouce.

Večeřadla MKH 2016

Večeřadla MKH 2016

Večeřadla MKH 2016

Ve dnech 5. – 8. 9. 2016 navštívil naši vlast P. Laurent Larroque (nástupce Dona Gobbiho) a uspořádal několik večeřadel MKH (5. 9. v Českých Budějovicích, 6. 9 v Brně u Minoritů, ve středu 7. 9. v Zašové a nakonec ve čtvrtek 8. 9. v katedrále v Olomouci).

Fotogalerie – Večeřadla MKH 2016

Pozor, změna!

Výroční diecézní večeřadlo v Ostravě se uskuteční v růžencovém měsíci v pondělí 10. 10. 2016, tedy o měsíc později, než bylo plánováno. Začátek večeřadla je v 16.30 adorací s růžencem. V 18.00 bude mše sv.
Hlavní celebrant P. Jiří Koníček z Olomouce.

„Pojďte se mnou do večeřadla…“

Jako se apoštolové a učedníci shromáždili kolem Ježíšovy Matky Marie a spolu s ní se modlili o seslání Ducha Svatého, tak se kolem ní znovu shromažďujeme, abychom si vyprosili ve večeřadlech nové Letnice.

„PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ, A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ!“

Z ústředí Mariánského kněžského hnutí v Itálii přijede poprvé do České republiky Don Laurent Larroque (nástupce Dona Gobbiho) a povede několik večeřadel.
Zveme k účasti všechny kněze, jáhny a věřící. V programu večeřadla bude: růženec, adorace, promluva, zasvěcení Panně Marii, hymna MKH, mše sv. Bude možné získat „Modrou knihu“.
Duchovní příprava se uskuteční v pátek 26. srpna 2016 – Den pro Pannu Marii – obětováním postu a modlitby růžence na úmysl P. Marie za zdar národních večeřadel konaných v září u nás a také za šíření MKH v naší zemi.

Termíny večeřadel:

 1. České Budějovice: pondělí 5. 9. 2016 (Růženecký kostel, Žižkova ul.,) – 16.00 hodin
 2. Brno: úterý 6. 9. 2016 (minoritský kostel sv. Janů) – 16.30 hodin
 3. Zašová: středa 7. 9. 2016 (poutní kostel Navštívení P. Marie) – 16.30 hodin
 4. Olomouc: čtvrtek 8. 9. 2016 (katedrála sv. Václava) – 16.30 hodin

Ke stažení je rovněž plakát ve formátu PDF.