Kontakty

Adresa střediska MKH pro Českou republiku

P. jiří Polášek
Mariánské kněžské hnutí
č. 44
756 51 Zašová
Česká republika

E-Mail: mkh.cz.2014@gmail.com
Telefon: +420 731 518 511

Kontakty pro hlášení změn

pro změny v zasílání Matičního zpravodaje a pro objednání knihy
Kněžím, přemilým synům Panny Marie (Modrá kniha):


Matice cyrilometodějská
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc
tel: +420 585 222 803
v pracovní dny 8:00 – 15:00 hod.
E-Mail: mkh@mkh.cz

MKH je dobrovolné, nevýdělečné hnutí, které získává prostředky pro svou činnost
z darů svých členů a dobrovolných dárců.
Finanční příspěvek je možno poslat složenkou,
která byla členům vložena do Matičního zpravodaje č. 1/2015,
rozesílaném v listopadu 2015.
Číslo účtu Vám také sdělí na výše uvedeném telefonním čísle paní Věra Mrtvá.
Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo „5550“ a Vaše kmenové číslo u MKH
(v adresce v pravém horním rohu), tak např. 55504599 pro kmenové číslo 4599.

Předem všem dárcům „Pán Bůh zaplať!“
Za dobrodince je sloužena každý týden mše svatá.