VEČEŘADLA MKH V OSTRAVĚ – ZMĚNA!

Dlouhá léta probíhala večeřadla Mariánského kněžského hnutí v ostravské katedrále Božského Spasitele každé druhé pondělí v měsíci. O toto večeřadlo se ochotně staral Dr. Lubomír Štula. Nyní se už nemůže věnovat organizaci, a proto večeřadla v katedrále končí. Ale ne úplně. Večeřadla budou bývat nepravidelně. Nejbližší výroční večeřadlo MKH bude v katedrále o svátku Jména Panny Marie v pondělí 12. 9. 2016 v 16.30 (v 18.00 mše sv.).

Adekvátní náhradou pro Ostravu a okolí by měla být večeřadla, která už více než 20 let probíhají v Ostravě-Svinově v kostele Krista Krále každý čtvrtek od 16.30, a která vede R. D. P. Ing. Antonín Hořák. V 17.30 je mše sv. V zimě probíhají večeřadla v kapli na faře. Místo je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Jste srdečně zváni!

A konečně bych chtěl moc poděkovat Dr. Lubomíru Štulovi za jeho dlouholetou práci pro MKH v Ostravě, hlavně za organizaci pravidelných večeřadel v katedrále i jinde, a popřát mu do dalších let mocnou ochranu Panny Marie pro celou jeho rodinu. Pán Bůh zaplať!

P. Jiří Polášek za MKH

Večeřadla

POJĎTE SE MNOU DO VEČEŘADLA!

Jako apoštolové a učedníci se shromáždili kolem Ježíšovy Matky Marie
a spolu s ní vyprošovali seslání Ducha Svatého,
tak se shromažďujme znovu kolem ní a s ní vyprošujme nové Letnice.
Přijď, Duchu Svatý,
přijď na mocnou přímluvu
Neposkvrněného Srdce Panny Marie,
své milované Nevěsty!
Obnov tvář země!
„Znamením dnešní Církve je hlasitě volat k nebi o milosrdenství pro společnost,
která už nechápe význam toho slova!“
(Jan Pavel II., Dives in misericordia)